Cảm hứng Typography: Dự án THE TYPE FACES

Hôm nay RGB sẽ giới thiệu đến các bạn xem 1 dự án typography rất thú vị của Tiago Pinto – một designer người Bồ Đào Nha.  Đối với Tiago Pinto, mỗi font đều có 1 khuôn mặt khác nhau, và những cá tính riêng của chúng. Như 1 người đàn ông trung niên Futura, 1 người đàn ông Ý Bodini với bộ ria mép, …

Và bây giờ các bạn hãy cùng RGB xem những tác phẩm của Tiago Pinto nhé.


RGB.vn_ZapfDingbats.jpg

RGB.vn_AvantGarde.jpg

RGB.vn_ComicSans.jpg

RGB.vn_Futura.jpg

RGB.vn_Tahoma.jpg

RGB.vn_Zapfino2.jpg

RGB.vn_Baskerville.jpg

RGB.vn_CourierNew.jpg

RGB.vn_Learningcurve.jpg

RGB.vn_TimesNewRoman.jpg

RGB.vn_Bodoni.jpg

RGB.vn_Frutiger.jpg

RGB.vn_MyriadPro.jpg

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi dự án The Type Faces tại website.

RGB.vn