Cảm hứng Typography từ Sion junghwan

Xin chào các bạn, hôm nay RGB sẽ mang đến các bạn một số tác phẩm typography của tác giả Sion junghwan. Thêm một sự kết hợp thật tuyệt vời giữa typography và 3D.

Chúng ta hãy cùng xem các tác phẩm nhé.


RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_9_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_10_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_11_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_12_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_13_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_14_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_15_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_16_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_17_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_1_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_2_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_3_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_4_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_5_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_6_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_7_.png

RGB.vn_Typo_by_Sion_junghwan_8_.png

RGB.vn

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!