Cảm hứng Typography: Typographic Quote

Typographic Quote, một trào lưu đang rất thịnh hành trên Thế giới và cả ở Việt Nam. Với cảm hứng được lấy từ những hình ảnh và những câu nói nổi tiếng kết hợp với typography.

Trên thế giới thì Typographic Quote đã có rất nhiều, hôm nay RGB sẽ giới thiệu đến các bạn 1 vài dự án về Typographic Quote của mốt số designer Việt Nam.

The Journey by Jacy Blue & Tony Lam Hoang


RGB.vn_the_Journey_10_.jpg

RGB.vn_the_Journey_11_.jpg

RGB.vn_the_Journey_12_.jpg

RGB.vn_the_Journey_13_.jpg

RGB.vn_the_Journey_14_.jpg

RGB.vn_the_Journey_15_.jpg

RGB.vn_the_Journey_16_.jpg

RGB.vn_the_Journey_17_.jpg

RGB.vn_the_Journey_1_.jpg

RGB.vn_the_Journey_2_.jpg

RGB.vn_the_Journey_3_.jpg

RGB.vn_the_Journey_4_.jpg

RGB.vn_the_Journey_5_.jpg

RGB.vn_the_Journey_6_.jpg

RGB.vn_the_Journey_7_.jpg

RGB.vn_the_Journey_8_.jpg

RGB.vn_the_Journey_9_.jpg

Vài câu nói hay ♥ by Nhật Kíd


RGB.vn_typography_quote_10_.jpg

RGB.vn_typography_quote_1_.jpg

RGB.vn_typography_quote_2_.jpg

RGB.vn_typography_quote_3_.jpg

RGB.vn_typography_quote_4_.jpg

RGB.vn_typography_quote_5_.jpg

RGB.vn_typography_quote_6_.jpg

RGB.vn_typography_quote_7_.jpg

RGB.vn_typography_quote_8_.jpg

RGB.vn_typography_quote_9_.jpg

The Simple Things by Jackie Yu


RGB.vn_The_simple_things_10_.jpg

RGB.vn_The_simple_things_11_.jpg

RGB.vn_The_simple_things_12_.jpg

RGB.vn_The_simple_things_1_.jpg

RGB.vn_The_simple_things_2_.jpg

RGB.vn_The_simple_things_3_.jpg

RGB.vn_The_simple_things_4_.jpg

RGB.vn_The_simple_things_5_.jpg

RGB.vn_The_simple_things_6_.jpg

RGB.vn_The_simple_things_7_.jpg

RGB.vn_The_simple_things_8_.jpg

RGB.vn_The_simple_things_9_.jpg

RGB.vn