[Freebies] Bộ sưu tập Đồ họa của tháng 4

rgb_resource_Apr_01

Nếu bạn đã là một designer, thỉnh thoảng vẫn hay lang thang và lục tung mạng internet để tìm kiếm một vài sự hỗ trợ cho những dự án của mình, thì chắc ai cũng cần đến sự hỗ trợ của resource. RGB muốn sưu tầm lại những resource chất lượng để chia sẻ với mọi người như là: Mockups, templates, icons và vân vân.

Đây là bộ sưu tầm của tháng 4 này. Hi vọng mọi người sẽ thích!

Sport Icons

rgb_resource_Apr_02

Arvi PSD Template

rgb_resource_Apr_03

Bellaboo Front

rgb_resource_Apr_04

Fancy Items Scene Generator

rgb_resource_Apr_05Flat Icons

rgb_resource_Apr_06

iOS App Analytics

rgb_resource_Apr_07

iMac & Macbook Mockups

rgb_resource_Apr_08

12 Students Images

rgb_resource_Apr_09

Macbook Pro Office Mockups

rgb_resource_Apr_10

Flat UI Kit

rgb_resource_Apr_11

Resume

rgb_resource_Apr_12

20 Food & Drink Icons

rgb_resource_Apr_13

Europe Flags

rgb_resource_Apr_14

Hand Cursor Icons

rgb_resource_Apr_15

Serendipity Script

rgb_resource_Apr_16

Photo Blog iOS App

rgb_resource_Apr_17

Cutout Wood & Embossed B-Card MockUp

rgb_resource_Apr_18

Favicon Generator

rgb_resource_Apr_19

Tools Icons

rgb_resource_Apr_20

PSD + HTML Website Template

rgb_resource_Apr_21

Vector Visa Credit Card

rgb_resource_Apr_22

Camping Icons

rgb_resource_Apr_23

Ultra UI Kit

rgb_resource_Apr_24

Restaurant Food Branding Mockup

rgb_resource_Apr_25

Camping Essentials

rgb_resource_Apr_26

Ban biên tập RGB