KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG #87

Cảm hứng đặc sắc nhất tuần này đây, chúc các chiến binh sáng tạo một tuần đầy phấn khởi nha!

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

[vimeo]http://vimeo.com/162945779[/vimeo]

The Others by  Hiroshi Kondo

Chaology

Chaology

Aldi

Aldi by Patswerk

Hundred Dollar Bill

Hundred Dollar Bill by Jeannie Phan

Illustration for Vogue

Illustration for Vogue by Jeff Östberg

Ham4Pamphlet - Guns & Ships

Ham4Pamphlet – Guns & Ships by Claire Hummel

Island Getaway - Private House Ibiza

Island Getaway – Private House Ibiza by Annabell Kutucu

Klammerth - Branding

Klammerth – Branding by Britta Fuchs & moodley brand identity

Tini Dancers

Tini Dancers by Manddy Wyckens

PATAGONIA TRUCK

PATAGONIA TRUCK by Hola Bosque™

Wellington Summer City

Wellington Summer City by Eiko Ojala

saga_memories

Saga Memories by Jonny Wan

10mm

10mm by YT Tommy Lee

RGB biên tập

Cập nhật và theo dõi nhanh hơn:

Instagram | Fanpage | Youtube