KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG #87

Cảm hứng đặc sắc nhất tuần này đây, chúc các chiến binh sáng tạo một tuần đầy phấn khởi nha!

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

The Others by  Hiroshi Kondo

Chaology

Chaology

Aldi

Aldi by Patswerk

Hundred Dollar Bill

Hundred Dollar Bill by Jeannie Phan

Illustration for Vogue

Illustration for Vogue by Jeff Östberg

Ham4Pamphlet - Guns & Ships

Ham4Pamphlet – Guns & Ships by Claire Hummel

Island Getaway - Private House Ibiza

Island Getaway – Private House Ibiza by Annabell Kutucu

Klammerth - Branding

Klammerth – Branding by Britta Fuchs & moodley brand identity

Tini Dancers

Tini Dancers by Manddy Wyckens

PATAGONIA TRUCK

PATAGONIA TRUCK by Hola Bosque™

Wellington Summer City

Wellington Summer City by Eiko Ojala

saga_memories

Saga Memories by Jonny Wan

10mm

10mm by YT Tommy Lee

RGB biên tập

Cập nhật và theo dõi nhanh hơn:

Instagram | Fanpage | Youtube