Nhiếp ảnh cảm xúc của Aneta Ivanova

Một trong những nét đẹp của nhiếp ảnh là nắm bắt những khoảnh khắc quý giá. Thật ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh đặt ra những kỷ niệm và cảm xúc mà chúng ta có thể liên tưởng đến. Một bức ảnh có giá trị hơn ngàn lời nói. Hôm nay RGB sẽ giới thiệu đến các bạn những tác phẩm ảnh chồng phim (Double Exposure) đầy cảm xúc của Aneta Ivanova – một nhiếp ảnh gia người Bulgaria.

 

Hannover

rgb_vn_photo_1-hannover-double-exposure

Quedlinburg

rgb_vn_photo_2-quedlinburg-woman-double-exposure

Berlin

rgb_vn_photo_3-berlin-double-exposure

Bremen

rgb_vn_photo_4-bremen-double-exposure

Magdeburg

rgb_vn_photo_5-magdeburg-double-exposure

Leipzig

rgb_vn_photo_6-Leipzig-double-exposure

Scars

rgb_vn_photo_7-lady-double-exposure

rgb_vn_photo_8-lady-streets-double-exposure

rgb_vn_photo_9-lady-forest-double-exposure

rgb_vn_photo_10-lady-city

rgb_vn_photo_11-lady-branches-double-exposure

rgb_vn_photo_12-lady-grapes-double-exposure

Scars from Varna

rgb_vn_photo_13-lady-varna-church

rgb_vn_photo_14-lady-lighthouse

An ode to the sea

rgb_vn_photo_15-lady-birds

rgb_vn_photo_16-face-birds-double-exposure

rgb_vn_photo_17-beautiful-glady-birds

Under the waves

rgb_vn_photo_18-sonya-water

rgb_vn_photo_19-ivelina-water

rgb_vn_photo_20-aneta-water

We are all made of flowers

rgb_vn_photo_21-beautiful-lady-flower

rgb_vn_photo_22-lady-purple-flower

rgb_vn_photo_23-aneta-flower

 

Ban Biên Tập RGB.vn