30 Ý tưởng thiết kế Typo cho bao bì

Bao bì là một phần quan trọng của sản phẩm khiến người xem quyết định mua và dùng thử. Việc tạo ra một thiết kế bao bì bắt mắt, thu hút cũng là một thách thức cho các designer, đòi hỏi những suy nghĩ sáng tạo để sản phẩm khác biệt và hấp dẫn hơn. Cùng RGB khám phá những mẫu bao bì sử dụng Typography tuyệt vời dướ đây để có thêm cảm hứng cho công việc của mình.

1. No-Li Brewhouse by Riley Cran

rgb_vn_illu_1-typography-packaging-designs

2. SODA by Alex Westgate

rgb_vn_illu_2-typography-packaging-designs

3. Packaging Mockup by Scott Hill

rgb_vn_illu_3-typography-packaging-designs

4. Coffee & Kitchen – Branding by moodley brand identity and Nicole Lugitsch

rgb_vn_illu_4-typography-packaging-designs

5. Killer Whale Can by Kendrick Kidd

rgb_vn_illu_5-typography-packaging-designs

6. Sticks and Bones by FARM

rgb_vn_illu_6-typography-packaging-designs

7. Sugar Moon Maple Syrup Packaging by Andrea Romero

rgb_vn_illu_7-typography-packaging-designs

8. JJ ROYAL – Pitch by Isabela Rodrigues

rgb_vn_illu_8-typography-packaging-designs

9. Off by Julian Hrankov

rgb_vn_illu_9-typography-packaging-designs

10. Cool Beans Branding by Benny Corrigan

rgb_vn_illu_10-typography-packaging-designs

11. Sweez – Sweet & Freezing by Epic! Aventuras Criativas and Mauricio Cardoso

rgb_vn_illu_11-typography-packaging-designs

12. Angry Man Mockup by Scott Hill

rgb_vn_illu_12-typography-packaging-designs

13. Earls Best Balsamic Pickled Onions by David Cran

rgb_vn_illu_13-typography-packaging-designs

14. White Rock Brewery by Aisling Veron

rgb_vn_illu_14-typography-packaging-designs

15. KOOR – La Muu ice cream packaging design by KOOR Packaging design

rgb_vn_illu_15-typography-packaging-designs

16. Lock Stock & Barrel by Stranger & Stranger

rgb_vn_illu_16-typography-packaging-designs

17. Tonguespank by Ryan Bosse

rgb_vn_illu_17-typography-packaging-designs

18. C O O K by Martin Azambuja

rgb_vn_illu_18-typography-packaging-designs

19. Static & Black Goat Coffees by Salih Kucukaga

rgb_vn_illu_19-typography-packaging-designs

20. Speakeasy Metropolis Lager by Emrich Co.

rgb_vn_illu_20-typography-packaging-designs

21. Q-Meieriene Packaging by Martine H. Nyrud

rgb_vn_illu_21-typography-packaging-designs

22. Boris ice tea | Packaging by lg2boutique

rgb_vn_illu_22-typography-packaging-designs

23. Bonbonbon picnic edition by Diana Ghyczy

rgb_vn_illu_23-typography-packaging-designs

24. Freshness by Vika Guz’

rgb_vn_illu_24-typography-packaging-designs

25. Blue Hill Yogurt by Spencer Paul Bagley

rgb_vn_illu_25-typography-packaging-designs

26. Backwoods Dry Rub Packaging by Sturdy

rgb_vn_illu_26-typography-packaging-designs

27. Waldo Trommler Paints by Reynolds and Reyner

rgb_vn_illu_27-typography-packaging-designs

28. Embutique by DUCXE

rgb_vn_illu_28-typography-packaging-designs

29. Fresh Milk by Isabela Rodrigues

rgb_vn_illu_29-typography-packaging-designs

30. The Bothered Berry: CRUSHD by Mikki Miller

rgb_vn_illu_30-typography-packaging-designs

 

Ban Biên Tập RGB.vn | Theo Designrfix

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!