Những bức chân dung đầy nghệ thuật của Vivian Maier

Vivian là một người sống rất kín đáo và bí ẩn. Chỉ đến khi bà mất và những tấm phim của bà được kế thừa bởi John Maloof, được upload lên mạng xã hội ảnh Flickr,… người ta mới biết đến bà.

Rgb xin giới thiệu đến bạn nhưng bức ảnh chân dung do chinh Vivian Maier tự chụp chính mình.

rgb_creative_vivianmaierselfportraits_1

rgb_creative_vivianmaierselfportraits_2

rgb_creative_vivianmaierselfportraits_3

rgb_creative_vivianmaierselfportraits_4

rgb_creative_vivianmaierselfportraits_5

rgb_creative_vivianmaierselfportraits_6

rgb_creative_vivianmaierselfportraits_7

rgb_creative_vivianmaierselfportraits_8

rgb_creative_vivianmaierselfportraits_9

rgb_creative_vivianmaierselfportraits_10

rgb_creative_vivianmaierselfportraits_12

rgb_creative_vivianmaierselfportraits_13

rgb_creative_vivianmaierselfportraits_14

rgb_creative_vivianmaierselfportraits_15

rgb_creative_vivianmaierselfportraits_16

rgb_creative_vivianmaierselfportraits_17

rgb_creative_vivianmaierselfportraits_18

rgb_creative_vivianmaierselfportraits_19

rgb_creative_vivianmaierselfportraits_20

rgb_creative_vivianmaierselfportraits0