Những tác phẩm quảng cáo cực kỳ ấn tượng của Lorenzo Vitturi

Trong thế giới của Quảng cáo, sự sáng tạo là tất cả và Lorenzo Vitturi chắc chắn biết cách để phát huy tối đa nó. Sinh ra tại Venice, Italy, Lorenzo là một nhiếp ảnh gia / nhà thiết kế với rất nhiều kinh nghiệm và một portifolio tuyệt vời. Cùng thưởng thức những tác phẩm tuyệt vời và cách anh ấy tạo nên chúg.

 

Freddy Olympics

 


Super Creative Ad Campaigns by Lorenzo Vitturi


Super Creative Ad Campaigns by Lorenzo Vitturi


Super Creative Ad Campaigns by Lorenzo Vitturi


Super Creative Ad Campaigns by Lorenzo Vitturi


Super Creative Ad Campaigns by Lorenzo Vitturi

Big Bang Theatre


Super Creative Ad Campaigns by Lorenzo Vitturi


Super Creative Ad Campaigns by Lorenzo Vitturi

MeltinPot


Super Creative Ad Campaigns by Lorenzo Vitturi


Super Creative Ad Campaigns by Lorenzo Vitturi


Super Creative Ad Campaigns by Lorenzo Vitturi


Super Creative Ad Campaigns by Lorenzo Vitturi


Super Creative Ad Campaigns by Lorenzo Vitturi