Radhs và những bức tranh Digital Painting tuyệt vời

Artyom Chebokka (Rhads) là hoạ sĩ digital painting đến từ Omsk, Nga. Những bức tranh của ông luôn mang những màu sắc tươi sáng nổi bật và tình yêu biển đã được thể hiện nhiều cảm xúc qua đó.

Hãy cùng RGB xem những bức tranh của ông nhé.

rgb.vn_Rhads và những bức tranh Digital Painting tuyệt vời_12

rgb.vn_Rhads và những bức tranh Digital Painting tuyệt vời_11

rgb.vn_Rhads và những bức tranh Digital Painting tuyệt vời_10

rgb.vn_Rhads và những bức tranh Digital Painting tuyệt vời_09

rgb.vn_Rhads và những bức tranh Digital Painting tuyệt vời_08

rgb.vn_Rhads và những bức tranh Digital Painting tuyệt vời_07

rgb.vn_Rhads và những bức tranh Digital Painting tuyệt vời_06

rgb.vn_Rhads và những bức tranh Digital Painting tuyệt vời_05

rgb.vn_Rhads và những bức tranh Digital Painting tuyệt vời_04

rgb.vn_Rhads và những bức tranh Digital Painting tuyệt vời_03

rgb.vn_Rhads và những bức tranh Digital Painting tuyệt vời_02

 Nguồn : abduzeedo.com – Ban biên tập RGB