[Tut] Tạo Chữ Phong Cách Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

Ý tưởng rất là đơn giản, ta sử dụng  một số hình ảnh có sẵn và một khối vuông làm kiểu chữ. Thay vì chúng ta lãng phí thời gian để tìm những font chữ đẹp, chúng ta sẽ tạo nó bằng Illustrator. Vì vậy, đầu tiên tôi sẽ cho các bạn thấy làm thế nào để tạo ra các font  và đến những bước khác, trong photoshop, tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để kết hợp chúng với những bức hình.

Bước 1

Mở Adobe Illustrator  và đến Grid View -> show. Sau đó chọn công cụ Rectangle Tool (M) và tạo 2 hình vuông, 2 hình chữ nhật như hình vẽ.

Step 1 Tạo Hiệu Ứng Chữ Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

Bước 2

Đễ tạo chữ M chọn Pen Tool (P) thêm vào 2 điểm 2 khối từ trung tâm.

Step 2 Tạo Hiệu Ứng Chữ Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

Bước 3

Thêm 2 điểm nữa và sau đó di chuyển chúng lên 2 khối

Step 3 Tạo Hiệu Ứng Chữ Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

Bước 4

Lúc này, thêm 1 điểm khác ở giữa dòng và sau đó di chuyển điểm đó xuống 1 khối. Như hình bên dưới.

Step 4 Tạo Hiệu Ứng Chữ Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

Bước 5

Để hoàn thành chữ M, Sử dung công cụ Pen Tool (P)  một lần nữa, thêm 3 điểm mới nhưng chỉ di chuyển điểm ở giữa xuống

Step 5 Tạo Hiệu Ứng Chữ Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

Bước 6

Tương tự đối với các chữ cái khác, ta sử dụng Pen Tool (P) và sử dụng một số kỹ thuật giống với chữ M. Tham khảo hình bên dưới.

Step 6 Tạo Hiệu Ứng Chữ Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

media 1243119278207 Tạo Hiệu Ứng Chữ Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

media 1243119291670 Tạo Hiệu Ứng Chữ Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

media 1243119300533 Tạo Hiệu Ứng Chữ Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

media 1243119327140 Tạo Hiệu Ứng Chữ Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

media 1243119338427 Tạo Hiệu Ứng Chữ Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

Bước 7

Mở photoshop và tạo một file mới, kích thước tôi sử dụng ở đây là 1920×1200 pixels. Sau đó copy các chữ cái mà ta đã tạo ở Illustrator và dán chúng vào file photoshop. Mỗi chữ sẽ là 1 layer mới. Background sẽ là màu đen chữ trắng.

Step 7 Tạo Hiệu Ứng Chữ Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

Bước 8

Để tạo hiệu ứng bắn sữa, tôi sử dụng một số hình ảnh có sẵn. Đầu tiên bạn có thể tải những hình ảnh tại http://www.shutterstock.com/pic-27264406-splash-in-a-milk-glass.html.

Step 8 Tạo Hiệu Ứng Chữ Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

Bước 9

Copy hình ảnh và dán vào file. Chọn Edit>Transform>Scale và thay đổi kích thước để nó phù hợp với chiều rộng của chữ M.  Sử dụng công cụ Eraser Tool (E) xóa phần dưới của bức ảnh. Ngoài ra, sử dụng Stamp Tool (S) để tô xóa các phần mà bạn có thể nhìn thấy kính, nghĩa là giấu đi phần thủy tinh chỉ để lại phần sữa.

Step 9 Tạo Hiệu Ứng Chữ Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

Bước 10

Sử dụng Eraser Tool (E) xóa một phần góc trên bên phải của chữ M, trông có vẻ không đẹp lắm với hiệu ứng bắn sữa.

Step 10 Tạo Hiệu Ứng Chữ Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

Bước 11

Với mỗi chữ cái chúng ta sử dụng nhiều hình ảnh khác nhau, như vậy hiệu quả sẽ thuyết phục hơn. Bạn có thể chỉ sử dụng một bức ảnh và chỉ cần sử dụng Warp Tool để chỉnh sửa. Những hình ảnh tôi sử dụng cho chữ cái “I” bạn có thể tải về tại  http://www.shutterstock.com/pic-12058783-splash-in-a-milk-glass.html

Step 11 Tạo Hiệu Ứng Chữ Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

Bước 12

Paste hình ảnh vào file photoshop sau đó sử dụng công cụ Magic Wand Tool (W), chọn vùng màu đen của hình và xóa bỏ nó. Chọn Edit>Transform>Rotate. Ngoài ra ta thay đổi kích thước để nó phù hợp với chiều rộng của chữ “I”.

Step 12 Tạo Hiệu Ứng Chữ Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

Bước 13

Sử dụng công cụ Rectangular Marquee Tool (M) xóa phần dưới của hình mà bạn có thể thấy lớp kính. Sau đó tạo một vùng chọn và vào Edit>Transfor>Scale. Tạo một vùng chọn cao hơn giống như hình dưới đây và tiếp sau đó sử dụng công cụ Eraser Tool (E) – một bàn chải rất mềm và  xóa phần dưới của những giọt sữa bắn cho đến khi bạn cảm thấy  mịn hơn. Bạn có thể di chuyển toàn bộ xuống 1 chút sẽ đẹp hơn.

Step 13 Tạo Hiệu Ứng Chữ Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

Bước 14

Bạn hãy cố gắng tìm những hình ảnh khác nhau cho từng ký tự. Đối với chữ “L” tôi sử dụng một hình khác từ Shutterstock, bạn có thể tải về tạihttp://www.shutterstock.com/pic-10532656-milk-splash-against-dark-background.html. Sau đó  lặp lại những bước tương tự cho các chữ cái khác sao cho phù hợp giữa hình ảnh và văn bản.

Step 14 Tạo Hiệu Ứng Chữ Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

Bước 15

Đối với chữ K, tôi sử dụng hình ảnh khác mà bạn có thể tìm thấy tạihttp://www.shutterstock.com/pic-15459070-milk-splash-on-a-blue-background.html.

Điều trước tiên cần làm là chuyển nó thành màu xám.  Chọn Image>Adjustment>Desaturate. Sau đó chọn tiếp Image>Adjustment>Levels. Tăng Black Input  cho đến khi nền  gần như là màu đen, khi đó tiếp tục sử dụng công cụ Magic Wand Tool (W) chọn và xóa màu nền của hình sữa bắn lên. Chọn Edit>Transform>Scale, di chuyển nó và thay đổi kích thước sao cho phù hợp với chiều rộng của chữ K. Sau đó sử dụng công cụ Eraser Tool (E) xóa một vài khu vực của hình bắn sữa như hình dưới đây. Mẹo:  Sử dụng [và] để tăng hoặc giảm kích thước Eraser, nó rất quan trọng để xóa các khu vực bên phải làm cho hình trở nên thực tế hơn. Hãy thử làm theo dòng chảy của sữa.

Step 15 Tạo Hiệu Ứng Chữ Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

Bước 16

Chọn chữ K và sử dụng công cụ Eraser Tool (E) xóa góc trên bên phải của ký tự.

Step 16 Tạo Hiệu Ứng Chữ Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

Bước 17

Chúng ta đã sử dụng những hình ảnh khác nhau và trong số đó có những thay đổi về màu sắc, chẳng hạn như hình ảnh từ M qua L. Vì vậy, để làm cho nó nhìn đồng đều hơn ta vào Layer>New Adjustment Layer>Gradient Map. Chọn Reverse như vậy nó sẽ bắn giống nhau.

Step 17 Tạo Hiệu Ứng Chữ Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

Bước 18

Để làm cho hiệu ứng trở nên đẹp hơn,  chúng ta chỉ cần copy  một phần của một trong những hình ảnh có một vài giọt và dán vào file,  trong trường hợp này, tôi đã sử dụng góc trên bên phải của hình ảnh được sử dụng ở bước 15. Copy và dán nó vào file một lần nữa, tiếp tục chọn Image > Adjustments > Desaturate, và Image > Adjustments > Levels tăng Black Input sao cho màu nền chuyển sang màu đen. Sau đó vào Edit>Transform>Scale và làm cho nó lớn hơn và chọn Filter>Blur>Gaussian Blur . Chỉnh độ mờ là 15.

Step 18 Tạo Hiệu Ứng Chữ Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

Kết luận

Nhấp chuột vào Control/Command + Alt + Shift + E để tạo một layer mới kết hợp với tất cả các layer lại với nhau. Sau đó vào Filter>Blur>Gaussian Blur. Chỉnh độ mờ  lên 10 pixels sau đó thay đổi chế độ hòa trộn  Screen và the Opacity đến 50%.

Đặt Logo của bạn vào và hiệu ứng đã hoàn thành. Bạn có thể thêm nhiều màu sắc khác tùy theo ý thích của bạn. Hy vọng bạn thích hướng dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Conclusion Tạo Hiệu Ứng Chữ Sữa Tuyệt Đẹp trong Photoshop

Theo vnwordpress