[Tip] Làm sắc nét ảnh với High Pass filter và Smart Filter

Hướng dẫn cách làm sắc nét bức ảnh với bộ lọc High Pass và chức năng Smart Filter trong Photoshop.
Thực hiện bởi Giang Vỹ Hùng – Giảng viên Graphic Design tại FPT Arena, Photographer.

[tentblogger-youtube lMFgVUjHtFI]