[Tut] Vẽ khối cầu Ruy băng với 3D trong Illustrator

Tuts hướng dẫn thực hiện hiệu ứng 3D trong Illustrator version từ CS trở lên.
Thực hiện bởi Giang Vỹ Hùng – Giảng viên Graphic Design tại FPT Arena, Photographer.