40 Thiết Kế Floral Typography tuyệt đẹp

Typography kết hợp cùng với hoa đang là một xu hướng đang nổi lên hiện nay. Những thiết kế kết hợp giữa hình ảnh thực vật hoặc hình minh họa với kiểu chữ đậm bằng cách đan xen những cành hoa, cánh hoa và lá xung quanh các chữ cái nhằm tạo ra một cảm giác tuyệt vời về chiều sâu. Sau đây là 40 ví dụ tuyệt vời của phong cách thiết kế Floral Typography. Hãy xem cách các nhà thiết kế đã sử dụng hiệu ứng này trong các posters, greeting cards, wedding stationery,.v.v…

 

FLORAL POSTERS SERIES BY ALEKSANDR GUSAKOV

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_01

 

FLORAL POSTERS SERIES BY ALEKSANDR GUSAKOV

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_02

 

WEDDING INVITATION BY ROMAN GULMAN

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_03

 

INTO THE WILD BY KEVIN BOTHUA

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_04

 

FLORAL BY JORDAN PROVO

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_05

 

WE LOVE YOU SO MUSH BY GREGORIO MARANGON

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_06

 

FLOWERS & LETTERS BY LEVCHENKO CALLIGRAPHY

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_07

 

SPRING BY NICK ZOUTENDIJK

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_08

 

GRATITUDE BY KHUONG PHAM

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_09

 

SPECIAL FOR AUNT NOVA BY DANNY SETIAWAN

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_10

 

PENTATONE REMASTERED CLASSICS

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_11

 

BELIEVE IN EACH OTHER BY NATHAN YODER

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_12

 

SERMON ON THE MOUNT BY JOHN DAVID HARRIS

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_13

 

LOVE IS BY BRANDON GRBACH

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_14

 

NUANCE FLOWER BY NUANCE

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_15

 

BRUSH TYPOGRAPHY BY DANIELLE SHAMI

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_16

 

MOVIE POSTER BY KYLEE BARNARD

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_18

 

GLAMOUR BY HILLARY BARRON

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_19

 

TYPOGRAPHY FLOWER BY CAROLINA LIMA

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_20

 

JOCS FLORALS POSTERS BY EMMY FORSS KOSKI

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_21

 

QUOTE POSTERS BY KATRINA MAE BARQUIN

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_22

 

2015 MACY’S FLOWER SHOW BY ALEXIS ELISA CABAN

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_23

 

SPRING VISTA BY SAVANNAH TAYLOR

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_24

 

DESIGN BLOOMS BY KATIE BLEDSOE

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_25

 

FLOWER GARDEN BY YUYA AZEGAMI

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_26

 

VAUGHAN WILLIAMS BY KATEY MIILLE

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_27

 

FLOWER BY SVETA KHRYSTENKO

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_28

 

BODEGAS TERRAS GAUDA BY SYLVAIN BOTTER

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_29

 

TYPOGRAPHY BY OLIKO KOMA

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_30

 

ETSY HOLIDAY CAMPAIGN 2013 BY MELISSA DECKERT AND NICOLE LECHT

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_31

 

TYPOGRAPHY POSTER BY RAFAEL RAMIREZ

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_32

 

POSTER SHANTI BY XAVIER ESCLUSA

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_33

 

SUMMER BY KAREN HOFSTETTER

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_34

 

CARDS BY ANTONIO RODRIGUES JR

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_35

 

MUMBAI BY FABIAN DE LANGE

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_36

 

LONDON, SHOW US YOUR TYPE! BY FABIAN DE LANGE

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_37

 

LIFE IS DAMN GOOD BY FIL GOUVEA

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_38

 

FLORAL TYPOGRAPHY BY FANCY GIRL DESIGNS

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_39

 

FLOWERTYPE BY IAN BARNARD

rgb_40-thiet-ke-floral-typography_17

Theo: Blog Spoon Graphics Biên tập: RGB.vn

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!