Cảm hứng Typography: Dự án I ❤ CD’s

Một dự án rất thú vị mà RGB bắt gặp trong quá trình đi tìm ý tưởng. Đây không phải là một dự án chuyên nghiệp, mà đây chỉ là 1 dự án cá nhân, là một bộ sưu tập các tác phẩm typography dựa trên khuôn của bìa đĩa CD. Một dự án mang tên “I love CD’s” của Mats Ottdal. Một designer người Na Uy mà RGB cũng đã từng giới thiệu tác phẩm của ông trong 1 bộ sưu tập Nike.

Bây giờ các bạn hãy cũng RGB xem qua các tác phẩm trong dự án này nhé.


RGB.vn_i_love_cds_1_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_2_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_3_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_4_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_5_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_6_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_7_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_8_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_9_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_10_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_11_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_12_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_13_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_14_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_15_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_16_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_17_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_18_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_19_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_20_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_21_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_22_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_23_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_24_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_25_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_26_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_27_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_28_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_29_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_30_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_31_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_32_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_33_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_34_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_35_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_36_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_37_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_38_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_39_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_40_.jpg

RGB.vn_i_love_cds_41_.jpg

RGB.vn