Cảm hứng Typography: Dự án Low poly typography

Hôm nay RGB sẽ giới thiệu đến các bạn 1 dự án mang tên Low Poly Typography. Đúng với tên gọi của nó, Anton, một designer người Ukraina với nick name Moek đã tạo ra bộ chữ với style low polygon.

Hãy cũng RGB xem các ký tự trong dự án này nhé.

RGB.vn_lowpoly_alphabet.jpg

RGB.vn_lowpoly_a.jpg

RGB.vn_lowpoly_b.jpg

RGB.vn_lowpoly_c.jpg

RGB.vn_lowpoly_d.jpg

RGB.vn_lowpoly_e.jpg

RGB.vn_lowpoly_f.jpg

RGB.vn_lowpoly_g.jpg

RGB.vn_lowpoly_h.jpg

RGB.vn_lowpoly_i.jpg

RGB.vn_lowpoly_j.jpg

RGB.vn_lowpoly_k.jpg

RGB.vn_lowpoly_l.jpg

RGB.vn_lowpoly_m.jpg

RGB.vn_lowpoly_n.jpg

RGB.vn_lowpoly_o.jpg

RGB.vn_lowpoly_p.jpg

RGB.vn_lowpoly_q.jpg

RGB.vn_lowpoly_r.jpg

RGB.vn_lowpoly_s.jpg

RGB.vn_lowpoly_t.jpg

RGB.vn_lowpoly_u.jpg

RGB.vn_lowpoly_v.jpg

RGB.vn_lowpoly_w.jpg

RGB.vn_lowpoly_x.jpg

RGB.vn_lowpoly_y.jpg

RGB.vn_lowpoly_z.jpg

[vimeo]71695699[/vimeo]

Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm các tác phẩm khác của Moek tại ĐÂY.

RGB.vn