[TUT] Hướng dẫn làm 1 phim hoạt hình sử dụng Adobe After Effects

Xin chào tất cả các bạn, hôm nay RGB sẽ giới thiệu cho các bạn 1 serial hướng dẫn làm 1 bộ phim hoạt hình bằng After Effects của Ryan  Boyle, một artist của Thinkwell Design and Production

 

Phần 1: Character Design and Setup (Thiết kế nhân vật và Thiết lập)

Tạo nhân vật hoạt hình trong Illustrator và thiết lập trong After Effects.

[tentblogger-vimeo 23994521]

 

Phần 2: Animation (Chuyển động)

Tạo chuyển động đi bộ trong After Effects sử dụng công cụ puppet

[tentblogger-vimeo 23995548]

 

Phần 3:  Expressions  (Biểu thức)

tạo chuyển động cho các nhân vật sử dụng Expressions trong After Effects

[tentblogger-vimeo 23995895]

 

Phần 4: Lip Sync (chuyển động nhép miệng)

Thu giọng nói và đồng bộ với môi của nhân vật trong After Effects

[tentblogger-vimeo 23996304]

 

Phần 5: Background (Bối cảnh)

Thiết kế bố cảnh trong Illustrator và dựng thành một thành phố 3D trong After Effects

[tentblogger-vimeo 23996892]

 

Phần 6: Light (Ánh sáng)

Tạo ánh sáng trong After Effects

[tentblogger-vimeo 23997259]

 

Phần 7: Camera

Tạo chuyển động của camera trong After Effects

[tentblogger-vimeo 23997841]

 

Phía trên là 7 phần của 1 quá trình tạo ra 1 phim hoạt hình sử dụng phần mềm After Effects. RGB hy vọng các bạn có thể là được nhiều hơn thế qua các bài hướng dẫn ở trên.

 

Và dưới đây là 1 số phim  hoạt hình được tạo ra bằng cách sử dụng kỹ thuật bên trên.

[tentblogger-vimeo 23691385]

 

[tentblogger-vimeo 23382220]

 

[tentblogger-vimeo 23069751]

 

[tentblogger-vimeo 22541637]