Nhiếp ảnh đường phố ấn tượng của Phạm Thái Hòa

Phong cách chụp ảnh đường phố ẩn tượng bởi nhiếp ảnh gia Phạm Thái Hòa ở Melbourne, Australia sẽ mang đến cảm hứng photography cho các bạn độc giả RGB.vn hôm nay. Cùng thưởng thức nào!

Tìm hiểu thêm ThaiHoa Pham

RGB.vn