Tư liệu Art: 50 Concept trong phim Kong – Skull Island

Tổng hợp 50 bản vẽ phác thảo đến từ các họa sỹ Stephane Levallois, Max Kostenko, Nadia Mogilev trong phim Kong Skull Island.

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-1-1024x739

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-3-1024x735

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-4-1024x606

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-5-1024x676

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-6-1024x633

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-7-875x1024

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-8

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-9

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-10-1024x735

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-11-859x1024

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-12

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-13-1024x745

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-14-1024x606

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-15-1024x726

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-16-1024x705

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-17-1024x730

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-18-1024x765

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-19-1024x706

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-20-1024x685

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-21

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-22-1024x752

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-23

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-24-1024x757

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-25-1024x758

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-26-1024x751

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-27

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-28-1024x740

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-29-1024x745

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-30-1024x724

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-31-1024x816

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-32-1024x734

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-33-1024x724

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-34-1024x752

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-35-1024x744

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-36-659x1024

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-37-1024x724

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-38

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-39-1024x737

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-40-1024x724

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-41-1024x760

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-42-1024x769

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-43

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-44-1024x728

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-45-1024x724

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-46-1024x747

Kong-Skull-Island-Concept-Art-Collection-47-1024x711