[TUT] Hiệu ứng quả cầu bể vỡ (Demon Cam)

 

Trong hướng dẫn thú vị này, anh bạn Andrew Kramer của chúng ta sẽ giới thiệu một bài hướng dẫn tuyệt vời có sử dụng 3Ds Max và After Effects này từ Demon Cam iPhone promo. Với thời lượng 45 phút bao gồm các hướng dẫn tạo ra hiệu ứng mô phỏng quả cầu bị vỡ và sau đó hợp lại một Z-pass trong After Effects với bộ lọc DOF và Optical Flares.

[tentblogger-youtube vVYkmb1TAyY]
Nguồn: Videocopilot