Cảm hứng Typography: dự án “1 ngày với Lê Cát Trọng Lý”

Cũng lâu rồi RGB không viết bài cảm hứng về typography, hôm nay sẽ trở lại với 1 dự án rất Việt Nam của 1 designer Việt Nam. Một sự án mang tên “Một ngày với Lê Cát Trọng Lý” của Lê Quốc Huy.

Cùng RGB xem qua các tác phẩm thú vị này nhé.


RGB.vn_1NVLCTL_lecattrongly.jpg

RGB.vn_1NVLCTL_chuyenxe.jpg

RGB.vn_1NVLCTL_conbaonghiendem.jpg

RGB.vn_1NVLCTL_giacmonglon.jpg

RGB.vn_1NVLCTL_muayeu.jpg

RGB.vn_1NVLCTL_chenhvenh.jpg

RGB.vn_1NVLCTL_doibo.jpg

RGB.vn_1NVLCTL_chuaai.jpg

RGB.vn_1NVLCTL_ghen.jpg

RGB.vn_1NVLCTL_lungtalungtung.jpg

 

Nếu các bạn muốn thưởng thức các bài hát của Lê Cát Trọng Lý thì vào link này nhé.

RGB.vn