Cảm hứng Typography: Dự án ALQUIMIA Animated

Hôm nay RGB sẽ giới thiệu cho các bạn một sự án chữ của Luis Miguel Torres và được animation bởi Pavel Paratov. Đây là một dự án rất đẹp từ cả typo đến animation.

Có thể bạn sẽ nhìn thấy typeface này có vẻ quen quen :D. Hãy cùng RGB xem qua nhé.

[vimeo]http://vimeo.com/53344583[/vimeo]

Type Design: Luis Migel Torres
Sound Design: Satoshi Yoshitake
Motion Design: Pavel Paratov

 

 

Và đây là bộ font ALQUIMIA

RGB.vn_ALQUIMIA_TYPE_1.jpg

RGB.vn_ALQUIMIA_TYPE_10.jpg

RGB.vn_ALQUIMIA_TYPE_11.jpg

RGB.vn_ALQUIMIA_TYPE_12.jpg

RGB.vn_ALQUIMIA_TYPE_13.jpg

RGB.vn_ALQUIMIA_TYPE_14.jpg

RGB.vn_ALQUIMIA_TYPE_15.jpg

RGB.vn_ALQUIMIA_TYPE_16.jpg

RGB.vn_ALQUIMIA_TYPE_17.jpg

RGB.vn_ALQUIMIA_TYPE_18.jpg

RGB.vn_ALQUIMIA_TYPE_19.jpg

RGB.vn_ALQUIMIA_TYPE_2.jpg

RGB.vn_ALQUIMIA_TYPE_3.jpg

RGB.vn_ALQUIMIA_TYPE_4.jpg

RGB.vn_ALQUIMIA_TYPE_5.jpg

RGB.vn_ALQUIMIA_TYPE_6.jpg

RGB.vn_ALQUIMIA_TYPE_7.jpg

RGB.vn_ALQUIMIA_TYPE_8.jpg

RGB.vn_ALQUIMIA_TYPE_9.jpg

RGB.vn

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!