Self – tác phẩm kỳ dị của nghệ sỹ thị giác đương đại người Anh Marc Quinn, dùng chính máu của mình để kể câu chuyện

Self được mô tả là bức chân dung tự họa của chính người nghệ sĩ, với vật liệu được sử dụng là 10 bịch máu của chính anh, ngâm trong silicone đông lạnh. 

Tác phẩm đầu tiên được thực hiện vào thời điểm Quinn bị nghiện rượu với quan niệm về sự lệ thuộc – là điều hiển nhiên vì tác phẩm này cần điện để có thể tồn tại. 

Cứ thế tác phẩm được làm mới vào mỗi 5 năm một lần, khắc hoạ thời gian và sự thay đổi cũng như bức chân dung tự hoạ ngày càng già đi của người nghệ sỹ. 

Ảnh: Marc Quinn