/ Explore
chia sẻ
8182 lượt xem

Lịch sử Photoshop: Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

Cùng RGB.vn làm cuộc hành trình nhỏ nhìn lại quá trình phát triển của Photoshop bắt đầu từ Photoshop 1.0 đến Cs5

Photoshop ngày nay là công cụ phổ biến và hiệu quả nhất hỗ trợ layers, filters, brushes, text, các mô hình 3D, video, v.v…, được dùng chủ yếu trong các thao tác xử lý ảnh. Lúc đầu, Photoshop được biết đến với tên “Display” để thể hiện ảnh grayscale.

Năm 1987, Thomas Knoll, một sinh viên học tiến sĩ tại Đại học Michigan, nhận ra rằng máy tính Mac Plus (đời máy thứ ba của Macintosh) không thể hiển thị những bức hình đen trắng 1-bit. Ông bắt đầu bắt tay vào viết một chương trình để giải quyết vấn đề này

Cùng lúc đó thì John Knoll, em trai của Thomas, lúc đó đang đảm trách bộ phận thực hiện hiệu ứng đặc biệt cho bộ phim Star Wars I thuộc công ty Industrial Light and Magic, bắt đầu quan tâm đến dự án và khuyến khích anh trai phát triển lên thành một chương trình chỉnh sửa ảnh toàn diện,  lấy tên là “Display”. Sau đó thì họ đổi tên thành Image-Pro, có thể được dùng để rack card printing, và đó không phải là chức năng duy nhất. Image-Pro còn có nhiều chức năng nâng cao để thiết kế hình ảnh. Vào năm 1988 họ bắt đầu bán thương mại chương trình và đổi tên lại thành Photoshop.

Anh em nhà Knoll chào hàng sản phẩm tại nhiều công ty nhưng không ai chịu mua. Vào tháng 9 năm 1988, một công ty tên Adobe đã ký hợp đồng mua quyền phát hành chính thức Photoshop. Sản phẩm được tiếp tục phát triển và vào năm 1990, phiên bản đầu tiên Photoshop 1.0 được phát hành.

Đến đây bạn đã thấy được quá trình phát triển của Photoshop từ “Display”, đến “Image-Pro”, rồi đến cái tên hiện nay. Phần tiếp theo là quá trình phát triển qua các phiên bản của Photoshop.


Photoshop 1.0

Lịch sử Photoshop: Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5


Lịch sử Photoshop: Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

Phát hành tháng 2 năm 1990

Cấu hình:
8 MHz, màn hình màu và ít nhất 2 MB RAM,
Mac System 6.0.3,
68000 Processor,
Floppy drive

Tính năng:
Chỉnh màu với các công cụ balance, hue, saturation và Image Output.
Chức năng Optimization, Curves, Levels, và Clone tool cũng được giới thiệu.
Phiên bản này giới thiệu chức năng rasterizer dành cho các files Adobe Illustrator.

 


Photoshop 2.0

RGB.vn | Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

RGB.vn | Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

Phát hành tháng 6 năm 1991

Tên mã: “Fast Eddy”

Cấu hình:
Mac System 6.0.7,
4 MB RAM,
68020 Processor,
32-bit QuickDraw,
Floppy drive.

Tính năng:
Những thay đổi nhỏ như paths đã trở nên dễ dàng thao tác hơn với sự hỗ trợ của line based drawings.
Và kèm theo đó là các công cụ Pen Tool, CMYK color mode support.
Masking cũng được giới thiệu.

 


Photoshop 2.5

RGB.vn | Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

RGB.vn | Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

Phát hành tháng 11 năm 1992

Tên mã: “Merlin Brimstone”

Cấu hình:
Lần đầu tiên hỗ trợ Microsoft Windows
Bên cạnh đó hỗ trợ IRIX, Solaris.

Tính năng:
Công cụ Palettes được giới thiệu kèm và hỗ trợ 16 bit channel.


Photoshop 3.0

RGB.vn | Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

RGB.vn  Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

Photoshop 3.0 phiên bản dành cho Macintosh được phát hành vào tháng 9 năm 1994 và phiên bản dành cho Windows, IRIX, Solaris ra mắt tháng 11 cùng năm.

Được đặt tên mã là “Tiger Mountain”

Cấu hình:
Mac system 7.0,
16MB RAMS,
68020 processor,
25MB ổ cứng,
Floppy drive.

Tính năng:
Chức năng Layers và Tabbed palettes cũng được giới thiệu để thao tác ảnh dễ dàng hơn.


Photoshop 4.0

RGB.vn | Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

RGB.vn | Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

Phát hành tháng 11 năm 1996

Tên mã: “Big Electric Cat”

Cấu hình:
Mac System 7.1,
Mac system 7.1.2 dành cho Power Macintosh,
16 MB RAM, 68030 processor,
25MB ổ cứng,
Màn hình màu với card đồ họa 8-bit,
Ổ CD-ROM,
Chỉ hỗ trợ Macintosh và Windows.

Tính năng:
Các chức năng Adjustment layers và macros xuất hiện, dùng để thiết kể các giao diện giống như những sản phẩm khác của Adobe.

 


Photoshop 5.0

RGB.vn | Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

RGB.vn | Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

Phát hành tháng 5 năm 1998.

Tên mã: “Strange cargo”

Cấu hình:
Mac System 7.5.5,
32 MB RAM,
G3 processor,
60 MB ổ cứng,
Chỉ hỗ trợ Macintosh và Windows.

Tính năng:
Có thể thực hiện lại nhiều lần những thao tác đã làm, chức năng Managing color and Magnetic Lasso được giới thiệu.


Photoshop 5.5

RGB.vn | Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

RGB.vn | Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

Phát hành tháng 2 năm 1999.

Được đặt tên “Strange Cargo”

Cấu hình:
Mac System 7.5.5,
32 MB RAM,
G3 processor,
60 MB ổ cứng,
Chỉ hỗ trợ Macintosh và Windows.

Tính năng:
Chỉ hỗ trợ Macintosh và Windows.
Chức năng lưu lại trang web và extract xuất hiện.
Chức năng Image slicing property lần đầu tiên được giới thiệu kèm với hiệu ứng rollover.


Photoshop 6.0

RGB.vn | Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

RGB.vn | Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

Phát hành tháng 9 năm 2000.

Tên mã: “Venus in Furs”

Cấu hình:
Mac OS 8.5,
64 MB RAM,
G3 processor,
125 MB ổ cứng,
Màu sắc hiển thị ở độ phân giải 800 x 600 và card đồ họa 8-bit color
Ổ CD-ROM,
Chỉ hỗ trợ Macintosh và Windows.

Tính năng:
Chức năng Vector shapes, Liquify Filter, Layer styles, Dialog box được thêm vào, User interface được nâng cấp.


Photoshop 7.0

RGB.vn | Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

RGB.vn | Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

Phát hành tháng 3 năm 2002

Tên mã: “Liquid Sky”

Cấu hình:
Mac OS 9.1 or Mac OS X 10.1.3,
128 MB RAM,
G3 processor,
320 MB ổ cứng, màu sắc hiển thị ở độ phân giải 800 x 600 và card đồ họa 8-bit color
Ổ CD-ROM,
Hỗ trợ Mac OS ‘Classic’/Mac OS X, Windows.

Tính năng:
Công cụ Healing Brush, Designed Text bằng vector được giới thiệu, Photoshop file browser được giới thiệu lần đầu tiên.


Photoshop CS

RGB.vn | Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

RGB.vn | Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

Phát hành tháng mười năm 2003.

Tên mã: “Dark Matter”

Cấu hình:
Mac OS X 10.2.4,
192 MB RAM,
G3 processor,
320 MB ổ cứng,
Màn hình độ phân giải 1024 x 768 cùng với card đồ họa 16-bit
Ổ CD-ROM,
Chỉ hỗ trợ Mac OS X.

Tính năng:
Camera RAW 2.x,
“Slice Tool” được cải tiến,
Câu lệnh Shadow/Highlight, Match Color,
Lens Blur filter,
Smart Guides,
Real-Time Histogram được giới thiệu.


Photoshop CS2

RGB.vn | Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

RGB.vn | Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

Phát hành tháng tư 2005

Tên mã: “Space Monkey”

Cấu hình:
Mac OS X 10.2.8,
320 MB RAM,
G3 processor,
750 MB ổ cứng,
Màn hình độ phân giải 1024 x 768 cùng với card đồ họa 16-bit
Ổ CD-ROM,
Hỗ trợ Mac OS X, Windows 2000 / XP.

Tính năng:

Camera RAW 3.x,
Smart Objects,
Image Warp,
Spot healing brush,
Red-Eye tool,
Lens Correction filter,
Smart Sharpen,
Smart Guides,
Vanishing Point được giới thiệu,
Memory management cho PC G5s 64-bit


Photoshop CS3

RGB.vn | Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

RGB.vn | Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

Phát hàng tháng 4 năm 2007

Tên mã “Red Pill”

Cấu hình:
Mac OS X 10.4.8,
512 MB RAM,
G4 processor,
2 GB ổ cứng,
Màn hình độ phân giải 1024 x 768, card đồ họa 16-bit và VRAM 64 MB,
Ổ DVD-ROM,
Hỗ trợ Mac OS X, Windows XP.

Tính năng:
Chuyển đổi màu trắng đen
Auto Align và Auto Blend Smart Filters,
Tối ưu hóa cho các thiết bị di động
Hỗ trợ Macintosh nền tảng Intel và Windows Vista
Giao diện người dùng cải tiến, nâng cấp Curves, Vanishing Point, Channel Mixer, Brightness và Contrast, Print dialog được giới thiệu.
Những tính năng mô phỏng hay chỉnh sửa được nâng cấp.


Photoshop CS4

RGB.vn | Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

Phát hành tháng tư năm 2008

Cấu hình

Với Windows:
Processor 1.8GHz hoặc mạnh hơn,
Microsoft Windows XP với Service Pack 2 (Service Pack 3 được khuyến nghị) hoặc Windows Adobe Photoshop CS4 Vista Home Premium, Business, Ultimate, hay Enterprise với Service Pack 1 (chứng nhận cho Windows XP 32-bit và Windows Vista 32-bit và 64-bit),
512Mb RAM (khuyến nghị 1Gb),
1Gb ổ cứng để cài đặt; trong quá trình cài đặt cũng cần additional free space (không thể cài đặt trên các thiết bị lưu trữ dạng flashs),
Hiển thị ở 1024×768 (khuyến nghị 1,280×800) với card đồ họa 16-bit,
Một vài tính năng GPU-accelerated cần graphics support cho Shader Model 3.0 và OpenGL 2.0
Ổ DVD-ROM,
Phần mềm Quicktime 7.2 cho những tính năng đa phương tiện.
Cần kết nối internet để sử dụng những dịch vụ online.

Với Mac:

PowerPC G5 hoặc bộ vi xử lý đa nhân của Intel,
Mac OS X v10.4.11-10.5.4,
512Mb RAM (khuyến nghị 1Gb),
2Gb ổ cứng để cài đặt; trong quá trình cài đặt cần additional free space (không thể cài đặt trên ổ đĩa sử dụng case-sensitive file system và trên thiết bị lưu trữ dạng flash),
Hiển thị ở độ phân giải 1024×768 (khuyến nghị 1,280×800) với card đồ họa 16-bit,
Vài tính năng GPU-accelerated cần graphics support cho Shader Model 3.0 và OpenGL 2.0
Ổ DVD-ROM,
Phần mềm Quicktime 7.2 cho những tính năng đa phương tiện.
Cần kết nối internet để sử dụng những dịch vụ online.

Tính năng:
Khung Adjustments mới,
Sử dụng dodge/burn mà không ảnh hưởng đến các vùng khác,
Chức năng Auto blend được cải tiến,
Content aware Cropping
Pixel grid để chỉnh sửa các pixel riêng lẻ,
Bảng điều khiển Adjustments mới,
Bảng điều khiển Masks mới,
Content aware Scaling
Depth of field được mở rộng,
Fluid canvas rotation,
Panning và zooming mượt mà hơn
Hỗ trợ người bị mù màu,
Vẽ 3D object,
Chỉnh sửa 3D object/property,
3D animation,
Chuyển từ định dạng 2D sang 3D,
Volume rendering


Photoshop CS5

RGB.vn | Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

RGB.vn | Lịch sử Photoshop - Hành trình từ Photoshop 1.0 đến Photoshop CS5

Phát hành tháng 4 năm 2010

Cấu hình:
Windows XP (Service pack 3) Vista Home, Business hay Enterprise Edition, Windows 7 Mac,
Vi xử lý: Intel Pentium 4 hoặc AMD Athlon 64
Bộ nhớ: 1GB RAM + 1Gb ổ cứng
Độ phân giải màn hình: 1024X768 (khuyến nghị 1280×800)
Windows, Mac OS
OS X v10.5.7/ 10.6.3 hoặc mới hơn,
Vi xử lý đa nhân của Intel,
1GB RAM + 2Gb ổ cứng

Tính năng:
Content Aware Fill,
Công nghệ lựa chọn thông minh,
Advanced HDR processing,
Raw processing được cải tiến,
Painting effects được mở rộng,
Localised Warp tool,
Auto lens correction,
Workspace management,
Advanced 3D options (CS5 Extended),
and 30 JDI (Just Do it) additions.

Nguồn: Creativeoverflow
Dịch bởi Phương Trần RGB

Trong nỗ lực đem đến nhiều hơn nữa những bài viết chất lượng dành cho độc giả, RGB.vn mong muốn sẽ giới thiệu đến các bạn những bài viết nội dung hay được biên tập kỹ lưỡng và nghiêm túc. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi.

Khi trích dẫn lại bài viết xin vui lòng ghi rõ nguồn, link RGB.vn

#TAG

ĐĂNG BỞI 1991-TheVisual

CÓ THỂ BẠN THÍCH