Người sử dụng Google Drive đã có thể sao lưu toàn bộ thư mục có trên máy tính

Trước kia, người dùng muốn đồng bộ một thư mục nào đó trên máy tính lên Google Drive, họ sẽ phải mất công copy thư mục ấy vào App. Nhưng nay chỉ bằng cách tải ứng dụng Backup and Sync về, bạn sẽ có thể tùy chọn sao lưu bất kì khu vực nào có trên máy tính Windows và Mac lên đám mây hoặc đồng bộ toàn bộ thư mục và dự liệu trên máy một cách dễ dàng.

Screenshot (33)

Đây là một tin vui với những ai làm văn phòng mà còn cả với dân thiết kế khi nhu cầu sao lưu dữ liệu là không thể thiếu.