Quảng cáo sáng tạo từ Felipe Luchi

Felipe Luchi – một giám đốc sáng tạo tài năng từ Sao Paulo, Brazil. Anh làm việc tại Agencia Talent và có thể nói họ có rất nhiều tài năng ở đó bởi những chiến dịch quảng cáo mà RGB.vn đã chọn để chia sẻ đến các bạn hôm nay. Cùng thưởng thức nhé.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về Felipe tại felipeluchi.com, twitter @ felipeluchi hoặc talent.com.br.

 

Walita Mixer

Print campaign

 

 

 

 

Troia (Troy)

 

 

 

 

 

Jailhouses

Go Outside Magazine

 

 

 

 

Esso

 

 

 

RGB.vn

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!