Phông chữ sử dụng hiệu ứng góc nhọn

Hiệu ứng góc nhọn hay còn gọi là ” angle gradient effect”

Tác giả của bộ Angel Type này là Andre Roquette , hiện Andre đang sinh sống ở Munich – Đức .
Một trong những thế mạnh của Andre là Typhography , các tác phẩm Typography của anh thường là những Slogan rất ấn tượng và funny , chúng ta có thể xem ngay bên dưới đây

The Stupid Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog

 

I am not impressed, please try harder

You failed at life, do worth trying anymore !

Sorry , you cant be my BFF .

Yeahh, having said that, you are an asshole !

 

(NetBrand)