Giải thưởng

Tổng giá trị hơn 200 triệu đồng

Đối tượng

Bảng chuyên nghiệp: Kiến trúc sư, công ty thiết kế
Bảng bán chuyên: Sinh viên kiến trúc và những ai yêu thích thiết kế sáng tạo

Thời gian

Nhận bài thi: từ 28.06 đến hết 01.08.2021
Công bố kết quả: 15.08.2021

Giữ Kết Nối

Cập nhật những thông tin mới nhất về cuộc thi:

Nam Long Design Award 2021
Nam Long Group   |   Waterpoint